Teràpia cognitivo conductual de la fibromiàlgiaCATCC_puntos dolorosos

La fibromiàlgia és una malaltia que es caracteritza per dolor extens de llarga durada i un descens generalitzat del llindar nociceptiu que es pot detectar en zones pre-definides d'inserció tendinosa que es coneixen com a "punts tender".

Tot i que encara desconeixem la causa de la fibromiàlgia, hi ha nombrosos estudis que observen una alteració potencialment reversible en el subsistema nerviós central encarregat de la transmissió del dolor. Aquesta alteració, anomenada sensibilització central, es concreta en l'amplificació de la transmissió del dolor i un funcionament deficitari dels mecanismes encarregats de inhibir-lo. Aquest fenomen neurològic explica de manera raonable per què a les persones amb fibromiàlgia els causa dolor allò que no hauria de fer-ho (per exemple, una carícia) i els fa mal abans, més, i durant més temps, allò que li fa mal a tothom ( per exemple, un esforç físic, una activitat repetitiva o una posició sostinguda).

Un dels possibles factors de manteniment de la sensibilització del sistema nocioceptivo central és l'estimulació perifèrica sostinguda. Un dels
potencials factors responsables de l'estimulació perifèrica sostinguda és l'activitat extenuant. La modificació d'aquest patró d'activitat extenuant sembla comportar la reducció de la intensitat de la simptomatologia dolorosa. Així mateix, la modificació de la sobrevaloració del potencial nociu i incapacitant del dolor (catastrofisme) també comporta la milloria dels símptomes.

  CATCC_Leer másLLEGIR MÉS... 

Compartir

UA-45581417-1